LIÊN HỆ

 Sen Tài Thu: Toà nhà Viện Châm Cứu Trung Ương, số 49 Thái Thịnh, phường Thịnh Liệt, Đồng Đa, Hà Nội.

 ĐT : 034.482.8998

 Email: info@sentaithu.com.vn

 FB: fb.com/sentaithu49/

 

 Chi Nhánh SenGarden: Khách sạn Hacinco, Số 110 Thái Thịnh, phường Thịnh Liệt, Đồng Đa, Hà Nội.

 ĐT : 024.3538.1199

 Email: info@sengarden.vn

 FB: fb.com/sengarden.vn/